Zvolen, mesto pod prastarým hradom, mesto kráľov, mesto trónu. Tento rok oslavujúce 775. výročie obnovenia mestských výsad, osídlené ale už veľmi dlho predtým pretože ľudia tu kontinuálne žijú viac ako 7000 rokov.

 

Zvolen je mesto mnohých farieb, mesto lesníctva, obkolesené krásnymi horami, ležiace v srdci stredného Slovenska. Vďaka inštitúciám ako Národné lesnícke centrum, Ústav ekológie lesa SAV a Technickej univerzite  je centrom ekológie na Slovensku. Mesto s bohatou kultúrou, aj vďaka folklórnym súborom, pokladu, ktorý nesie odkaz našej kultúry z ďalekej minulosti až po dnešok.

 

Pravdou však je, že dary, ktoré sme dostali bez toho, aby sme ich využili a zveľadili ostanú len nevyužitým potenciálom. Všade okolo seba môžeme počuť ako sa veci nedajú. My ale veríme, že pokiaľ je vôľa, človek môže dosiahnuť všetko, čo si zaumieni. Zvolen je krásne mesto v srdci nádhernej slovenskej krajiny. Netreba utekať preč, všetko, čo potrebujeme k spokojnému a šťastnému životu nájdeme doma. Treba si len začať viac všímať, dávať pozornosť riešeniam, nie len problémom. Preto sa spájame, aby sme ukázali, že to ide a každý problém predstavuje len výzvu, ktorú spoločne vieme vyriešiť. Je to naše mesto, nenechajme ho napospas byrokracii, klientelizmu a korupcii. Pridaj sa k nám a pomôž nám vybudovať zo Zvolena mesto, v ktorom bude radosť žiť. Pomôž nám zabezpečiť pre Zvolen len to najlepšie.